Bảng Giá Cà Phê Hạt

  • Moka Cầu Đất Giá: 245.000đ
  • Arabica Cầu Đất Mộc  Giá: 180.000đ
  • Culi Arabica Cầu Đất Mộc  Giá: 180.000đ
  • Robusta Mộc   Giá: 100.000đ
  • ESPRESSO Giá: 160.000đ
  • Culi Robusta Mộc  Giá: 100.000đ
  • Hạt Robusta Thường  Giá: 95.000đ/1kg

Lưu ý:  Giá trên có thể giảm thêm 5-10%.

Địa Chỉ: 163/14/34 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành Phố HCM.

Hotline: 0903.990.389 A. Quốc Anh

Email: dangquocanhvn@gmail.com